HD-ANTIKRATER 990-0604

Antysilikon do lakierów na bazie rozpuszczalnika.