HD-ANTISTATIK ZUSATZ 990-0032

Antystatyczny dodatek do lakierów na bazie rozpuszczalnika.