HD-AQUALUX PARQUETPRIMER 1350-0002

HD-AQUALUX PARKETTPRIMER 1350-0002 jest to utwardzany światłem ultrafioletowym lakier podkładowy do nanoszenia za pomocą wałków. Szczególnie podkreślić należy doskonałą przyczepność i wyniki testu monety na problematycznych podłożach, np. na egzotycznych gatunkach drewna. Może być stosowany na większości gatunków drewna, korku i materiałach drewnopochodnych.