HD-KOMBI-SPRITZBEIZE 240-xxxx

Bejca HD rozpuszczalna w wodzie do drewna drzew liściastych.