HD KOMBI 2400-XXXX

HD-KOMBI-SPRITZBEIZE jest to alkoholowo-wodna bejca do drewna o jednolitym wyglądzie. Dzięki zawartości alkoholu w niewielkim stopniu zwiększa chropowatość drewna i szybko schnie.