HD-LUX PARKETTSPACHTEL N.V. 1350-0500

Utwardzana promieniami UV szpachla do walcowania. Dodatkowo zawiera ona tak zwane fotoinicjatory, które wywołują reakcję z promieniami UV, dzięki czemu uzyskuje ona swoje właściwości. Jak w przypadku innych lakierów UV zaleca się szczególną ostrożność i czystość w trakcie nakładania.