HD AQUALUX PARKETT SPRITZPRIMER 1350-0004

HD AQUALUX PARKETT SPRITZPRIMER 1350-0004 jest to utwardzany promieniami UV lakier podkładowy do natryskiwania. Szczególnie podkreślić należy doskonałą przyczepność i wyniki testu monety na problematycznych podłożach, np. na egzotycznych gatunkach drewna. Jako warstwa poprawiająca przyczepność i izolację umożliwia uzyskanie trwale elastycznych, dobrze przyczepionych struktur parkietowych.