HD-LUX WALZGRUND WEISS 1050-9904

HD-LUX WALZGRUND WEISS 1050-9904 jest to lakier podkładowy na bazie żywic akrylowych nienasyconych, utwardzany światłem ultrafioletowym, do nakładania za pomocą wałków. Dodatkowo lakier ten zawiera tzw. fotoinicjatory, które wywołują reakcję ze światłem UV. Dzięki temu lakier uzyskuje swoje własności powierzchniowe. Podobnie, jak w przypadku wszystkich lakierów UV, zalecane jest zachowanie szczególnej czystości podczas pracy.