HD-POSITIV-NADELHOLZBEIZE 280-xxxx

Bejca HD do drewna drzew iglastych.