HD-PUR-CRYL-Härter 600-0626

Standardowy utwardzacz dla wszystkich lakierów HD CRYL/PUR i dwukomponentowych lakierów kolorowych.