HD-PUR-CRYL-Härter 6000-0626

Standardowy utwardzacz dla wszystkich lakierów HD CRYL/PUR oraz dla bezbarwnych lakierów dwukomponentowych.