HD-SCHELLACK-FINISH 861-0010

Łatwy w użytku, nadaje się do nakładania pędzlem, wałkiem bądź za pomocą dozownika w sprayu. Szybkoschnący. Należy nałożyć dwie warstwy, drugą nakładamy po uprzednim wyszlifowaniu pierwszej.