HD-STEPFLOOR- OIL 0008-0153

Środek pielęgnacyjny do schodów i parkietów olejowanych.